Leverandører

 

Kjøtt fra Fritt & vilt er enten økologisk, vilt eller fra dyr som får bevege seg fritt utendørs hele året og spise av det naturen har å by på. Vi samarbeider med slakter Jens Eide og med småbønder som er opptatt av dyrevelferd, smak og kvalitet.

Kjøttet er frossent!

icon3

Kylling fra Holte gård

Via slakter Jens Eide får vi kylling og noen ganger and fra Holte Gård.

På gården i Drangedal følges fuglene fra egg og kylling til ferdig produkt. Kyllingene har god plass og de lever lenger en konvensjonelle kyllinger. Denne formen for oppdrett skaper trivsel og gir liten grobunn for sykdom og bakterier. Antibiotika blir derfor ikke brukt på kyllingene fra Holte. De får vokse i et naturlig tempo, med fri tilgang på økologisk fór (selvsagt fritt for narasin og soya), vann og dagslys. Når fuglene er klare til å slaktes, blir de hentet av en de kjenner som har vært med i det daglige stellet, og levert til Holte gårds eget slakteri. Her legges fuglene manuelt i en elektrisk avliver som bedøver dem. De slaktes også manuelt og slipper dermed å henge levende etter beina på et transportbånd.

Minst mulig stress og lidelser på fuglene er positivt for kjøttets struktur.

noun_394626 (1)

Gressfôra og frittgående høylandsfe

Høylandsfe får vi fra flere bønder i Agder som driver i det små med frilandsbeite framfor fôring på bås med importert eller norskprodusert kraftfôr. Høylandsfe er nemlig en svært robust rase som går fritt rundt hele året og spiser det de finner i naturen som gras, blader, kvister, einer, lyng og vekster som mange andre kvegraser unngår. Det gjør dem til noen av våre beste landskapspleiere, og kjøtt fra høylandsfe får derfor et lite hint av viltsmak. Dessuten er det utrolig saftig og marmorert, med en gunstigere fettsyresammensetning enn kjøtt fra storfe som får mer intensiv fôring med store mengder kraftfôr. Slakter Jens Eide henter selv høylandsfeet på gårdene når de skal slaktes, og har god kontroll på at dyrevelferden blir ivaretatt. I tillegg tar også vi turen innom flere av bøndene for å slå av en prat og sjekke hvordan de driver. Høylandsfe skal ha tilskudd av grovfôr om vinteren, og de skal ha små skjul de kan gå innunder hvis de ønsker ly mot vær og vind, selv om den tykke pelsen deres tar av for både regn, sludd og snø.

Dette er happy og frie dyr, det vil du kjenne på smaken.

icon1

Frilandsgris

Nå får vi saftig og smakfullt kjøtt av økologisk frilandsgris fra Heinrich Jung. Han driver med frilandsgris på Åmot gård i Solørbygda Arneberg, mellom Kongsvinger og Elverum. Her bor dyra hans i små hytter med halm i, og de kan selvsagt gå ut og inn av disse hyttene akkurat som de vil. Utendørs har grisene et digert beiteområde å boltre seg på. De får mye bevegelse, og dette reflekteres selvsagt i kvaliteten på kjøttet.

Grisegodt!

icon2

Villsaulam

Vi har valgt å gå for villsaulam i kassene våre. Denne ur-rasen, med sine naturlige instinkter i behold, har levd i landet vårt i nesten 5000 år. Og selv om den holdt på å bli utryddet til fordel for saueraser som man avlet frem for å få dyr av det mer rasktvoksende og kjøttfulle slaget, er villsaubestanden nå på vei opp igjen, så også på Sørlandet. Her gasser villsauen seg med lyng, gress, urter, tang og tare ute på øyene langs hele Agder-kysten. Det gir et bærekraftig, lokalt og 100 prosent naturlig produkt.

Mørt som bare fy og en sann delikatesse.  

noun_251377 (3)
Viltkjøtt

Slakter Jens Eide i Lillesand sørger for elg og hjort til Fritt & vilt. Hos Eide slaktes for øvrig alt kjøttet vårt (bortsett fra kylling). Det er fordi vi vet at Jens Eide og co setter dyreetikk i sentrum.

Slakteriet ligger midt i et område med stor husdyrproduksjon. Dermed unngås lange, belastende transporter og man får en mest mulig skånsom behandling av dyrene. Bøndene i området kjenner til bedriftens rutiner og kvalitetskrav. Å levere dyr til Jens Eide Slakteri, gir en garanti for at alt går riktig for seg. Alle dyrene blir registrert, slik at bedriftens produkter kan spores tilbake til hvilket gårdsbruk råvarene kommer fra.

I en tid hvor kjøttbransjen preges av sentralisering og effektivisering, står Jens Eide fast på sine høye kvalitetskrav. Helt siden de startet opp sitt eget pølsemakeri i 1946 har navnet Eide vært forbundet med det ypperste, både når det gjelder smak og utvalg. I dag sysselsetter bedriften vel 30 medarbeidere, hvor alle er godt utdannet innen sine fagområder.